Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  • Click this welcome message for a course overview.
 • Resources

  Φωτοεπισημασμένο
  Provide easy access to resources
  Βιβλίο: 1 Φάκελος: 1 Αρχεία: 2 Διευθύνσεις URL: 2 Video Time: 1
  • Links (URLs) may be displayed in a frame in a pop up.

 • Activities

  Simple activities usable in pop ups.
  H5P: 1 Πακέτο SCORM: 1 Επιλογή: 1 Etherpad Lite: 1
 • Course Design

  Notes on using in courses

  Σελίδες: 3 Αφίσα: 1